Détail du livre

PARTAGER LA PAGE

VERT APHRODISIAQUE

Code EAN13 : 9782981515056

Auteur : ESSIE NOE

Éditeur : SHANAPROD


   Disponible

"Lè ou ka vini asou Latè, ni dé chimen ka délonjé douvan'w. Pa ni twa. Yonn ki laj-laj-laj kon an lotowout dé fwa kat vwa ; taa, i ka chelsipé'w a la perdision. Anlè'y, sé yen ki tiraj siyak ou ka fè, chimen-kochi, latjé-pwéson, men pli ta, pli tris, ou pa menm sav dèniè blo-a ja la ka atann ou.

Épi ni lot-la ki étwet-étwet-étwet kon an fil fè yo tann an mitan dé montagn. Ou ka maché anlè'y ann ékilibris, men ou pa pé tonbé pies toubonnman, pas balansié-a, sé pa wou ka tjebé'y..."

 

 • Code EAN13
  9782981515056
 • Auteur
 • Éditeur
  SHANAPROD
 • Genre
  LITTERATURE EROTIQUE ANTILLAISE
 • Date de parution
  07/05/2019
 • Support
  Broché
 • Description du format
  Version Papier
 • Poids
  100 g
Aucun événement lié